Aanbod
 
In de begeleiding maken we gebruik van verschillende methodieken die in individuele gesprekken kunnen worden aangeboden, maar soms ook in groepsverband.
 

Vanaf april 2017 werken wij vanuit een nieuwe bedrijfslocatie; www.tempeliershoeve.nl

Op deze locatie zijn er diverse mogelijkheden om trainingen/workshops te volgen die ondersteunend zijn aan herstel van vitaliteit (mens en organisatie) en persoonlijke ontwikkeling.

 
Positieve psychologie
Iemand die het gevoel krijgt dat wat hij/zij ook doet, geen effect heeft op het resultaat, zal zich terugtrekken en tot niets meer.
Dan is het belangrijk mensen weer het gevoel van controle te laten ervaren. Daarom richt Pit zich sterk op oplossingsgericht werken en op de eigen mogelijkheden van mensen.
Binnen Pit motiveren we mensen tot kleine veranderingen in het dagelijks leven om het verlammende gevoel van machteloosheid en onzekerheid te doorbreken.
 
Cognitieve gedragstherapie
Anders denken biedt aanknopingspunten voor verandering
Niet de situatie bepaalt hoe je je voelt, maar de manier waarop je over die situatie denkt (RET-theorie). Ons denken en onze normen zorgen ervoor dat we ons kunnen aanpassen. Te veel aanpassing staat ons functioneren in de weg. Pit leert mensen eigen normen bij te stellen en ‘zichzelf te laten zien’.
 
EMDR

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing en is een behandeling om negatieve ervaringen te verwerken.

EMDR is in 1989 door Francine Shapiro ontwikkeld om traumatische gebeurtenissen te verwerken. Inmiddels is er steeds meer wetenschappelijke ondersteuning dat EMDR ook goed ingezet kan worden bij andere problemen en klachten, zoals bijvoorbeeld angststoornissen, de gevolgen van meervoudige traumatisering en chronische pijn. Ook wanneer iemand last heeft van een negatief zelfbeeld kan EMDR als onderdeel van een behandeling worden toegepast.
Willian heeft jarenlange ervaring in het werken met EMDR.
 
Acceptance and commitment therapy (ACT):
Acceptance and commitment therapy (ACT - spreek uit als één woord) is een relatief nieuwe vorm van gedragstherapie die aan het eind van de 20ste eeuw is ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Steven C. Hayes.
In ACT wordt mensen geleerd zich te richten op zaken die ze op directe wijze kunnen beïnvloeden, zoals hun eigen gedrag, in plaats van controle proberen te krijgen over ervaringen die niet direct te beïnvloeden zijn, zoals emoties en gedachten. Dit impliceert een acceptatiegerichte houding ten opzichte van deze emoties en gedachten. Kern van ACT is de filosofie dat het vechten tegen onvermijdelijke zaken en in stand houden van een innerlijk conflict uiteindelijk ten koste gaat van een waardevol leven.
Pit helpt mensen deze acceptatiegerichte houding te ontwikkelen.
   
Mindfulness:  

Door met aandacht aanwezig te leren zijn in het hier en nu, ontstaat er meer ruimte om contact met jezelf te herstellen. Belangrijk aspect hierbij is om zonder oordeel allerlei gevoelens, gedachten en/of beelden op te laten komen en er op te leren vertrouwen dat vooral vanuit het “niet doen” ontwikkeling ontstaat.

zie www.tempeliershoeve.nl voor trainingen op dit vlak.
 
   
Interaktieve Zelf Resonantie (IZR)   

Ervaar de impact van het systeem waar je onderdeel van bent. Dit kan zijn vanuit je werkomgeving (organisatieopstelling) of vanuit je familiesysteem (familieopstelling) en innerlijke dynamiek (traumaopstelling/opstelling van het verlangen). Door middel van een opstelling wordt zichtbaar en voelbaar gemaakt waarin je ontwikkeling wordt geblokkeerd en waar mogelijkheden liggen voor verandering/beweging.

Zie www.tempeliershoeve.nl voor het aanbod voor thema-gerichte workshops in groepen.