Organisaties
 
PIT, praktijk voor (arbeids)psychologie ondersteunt werkgevers/organisaties die verzuim effectief willen aanpakken.Tweederde van de verzuimmeldingen is toe te schrijven aan psychische klachten en klachten aan houdings- en bewegingsapparaat. Die oorzaken vertonen vaak een onderlinge samenhang.

 

Iemand die geveld is door rug- of nekklachten; vermoeidheids- of hoofdpijnklachten; een depressie of burn out heeft vaak moeite de draad weer op te pakken. Hij of zij zal moeten reflecteren op het eigen gedrag je eigen beperkingen overstijgen om herhaling van de problemen te voorkomen. De medewerker moet de persoonlijke grenzen bewaken, het contact met het eigen lichaam herstellen of juist de fixatie op de klachten doorbreken. Afhankelijk van de situatie biedt PIT individuele begeleiding aan medewerkers of ondersteuning door middel van gesprekken op de werkplek.
 
Werkend herstellen
Werk speelt een belangrijke rol bij het herstel van uit balans geraakte medewerkers. Werken biedt structuur, erkenning en voldoening. Het geeft zin aan het leven. De werksituatie is een goede voedingsbodem voor de (verdere) ontwikkeling van vaardigheden en gedragswijzigingen. Werk draagt ook bij aan het zelfvertrouwen van mensen. PIT ondersteunt mensen en bedrijven bij het aan het werk blijven/houden. Soms kan dat op de oude werkplek, in andere gevallen zal het nodig zijn te zoeken naar een betere passende werkplek, in of buiten het bedrijf. PIT werkt heel gericht aan herstel in werk op basis van de visie dat dit in ieders belang is. Daarbij richt PIT zich op het functioneren van de betreffende medewerker en dus niet op de klachten of medische achtergronden.
 
Wet verbetering poortwachter (WVP)
Op basis van de WVP zijn werkgevers gehouden zich optimaal in te spannen om zieke werknemers (weer) aan het werk te krijgen. Maar elke situatie is weer anders en het valt niet altijd mee de juiste weg te vinden. PIT heeft veel ervaring met het spanningsveld tussen de verschillende partijen die bij ziekteverzuim een rol spelen: werknemer, huis- en bedrijfsarts, werkgever en/of personeelszaken van het bedrijf. PIT kent de wegen om de verschillende belangen (weer) met elkaar in overeenstemming te brengen. Actief meewerken aan de ondersteuning van uit balans geraakte medewerkers, biedt werkgevers een helderder zicht op het herstel van werknemers en op de re-integratie.
 
PIT, praktijk voor (arbeids) psychologie biedt:
  • Advies aan werkgevers over verzuimbeheer
  • Individuele begeleiding van werknemers, met als doel re-integratie en/of loopbaanoriëntatie
  • Overleg op de werkplek met verschillende betrokkenen
  • Training voor leidinggevenden in signalering en omgaan met klachten/verzuim
  • Spreekuur-contacten bij verzuimdreiging